Komite Sekolah

Penyelenggara Pendidikan

 1. Dewan Pendiri : Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kabupaten Bantul

 2. Dewan Pengurus :

 1. Penasehat :

 1. Drs. H. Sumarno PRS

 2. Drs. Mardi Ahmad

 3. Drs. H. Mahmudi

 4. H. Fakhrudin, S.Ag.

 1. Pembina

 1. Drs. H. Sahari (kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Bantul)

 1. H. Saebani, M.Pd. (Ketua PDM Kab. Bantul)

 2. Hj. Dra. Her Muryani (Ketua PDA Kab Bantul)

 3. H. Hadjam Murusydi, S.U.

 4. Drs. H. Asrori Ma’ruf, M.A.

 1. Ketua :

 1. Dr. Hj. Siti Cholimah (PDA Bantul)

 2. Drs. H. Marzuki, M.Pd. (PDM Bantul)

 3. Drs. Totok Sudarto, M.Pd. (Dikmenum)

 4. Hj. Tutik Saptiningsih, M.Pd. (Majelis Dikdas

 1. Sekretaris

 1. Dra. Hj. Murniyati

 2. Dra. Dra. Hj. Arifah Nurhidayati

 3. Riyanto Dwidasih, S.Pd.

 1. Bendahara

 1. Hj. Farida Ulfah Ma’ruf, S.H.

 2. Mamik Mardiastuti, S.E.

 3. Azizah Retno Utami, S.Pd

 1. Bidang Kurikulum

 1. Drs. H. Supriyanto, M.Pd.

 2. Dra Titik Sunarti, M.Pd.

 3. Dra. Hj. Noor Kadariyah

 4. Dra. Hj. Sri Wahyuni, R.P.A.

 5. Dra. Is Rinarni

 6. Siti Nur Azizah, S.Pd.

 7. Sarjiyem, S.Pd.

 8. Risman Supandi, M.Pd.

 1. Bidang Sarana

 1. Hj. Partini, M.A.

 2. Sri Sugiyarti, SIP, M.Pd.

 3. H. Agus Rahayudi, S.Pd.

 4. Drs. Dwi Suranto

 1. Bidang Sumber Daya Manusia

 1. H. Muhamad

 2. Drs. H. Ekram Prawiro Putro

 3. Dra. Hj. Ratna Susantiningsih, M.Pd.

 4. Rokini, S.Pd.

 5. Tin Widyati

 6. Supartini, S.Ag.

 7. Sayuti, M.M.

 8. H. Muhamad Purwono

 9. Hj. Parjilah, S.Pd.

 1. Bidang Humas

 1. Dra. Yuni Purwanti, M.Pd.

 2. Widiah Wastiani, M.Pd.

 3. Triyanto, S.Pd.

 4. H. Hartadi Prasojo

 5. Sugeng Prihatin, S.H.

 6. Dra. Rahayuningsih

 7. Dra. Marwini Hadi Putranti, M.A.

 1. Bidang Penggalian Dana

 1. Hj. Suyatminah, S.Pd.

 2. Dra. Ngatini

 3. Hj. Siti Alfiah

 4. Hj. Siti Rosyidah, B.A.

 5. Hj. Maryuni, S.Pd.

 6. Drs. H. Suwardi, M.Pd.

 1. Bidamg Hukum

 1. Dyah Heningtyas Noviani, S.H.

 2. Hj. Nurwahyuni Purwaningsih, S.H.

 3. Nur Zubaidah, S.H.